حرف گوش کن.

انقدر میوه داد ...

که دیگه بهش آب ندادن...

...

..

.

گفته بودم همشو رو نکن!

/ 3 نظر / 28 بازدید
افیون

احمقه دیگه دست خودشم نیست